dk_reg_rgb_ramme_png

Persondatapolitik

Det er Erhvervshusene og partneres målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan vi håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles på smv PRO’s hjemmeside og i forbindelse med udsendelse af e-post m.v.

 

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster, kan Erhvervshusene og partnere indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

  • Ved brug af cookies på vores website;
  • Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular på hjemmesiden;

I den forbindelse kan Erhvervshusene blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

  • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse);
  • IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser;
  • Online aktiviteter på hjemmesiden;
  • Dine henvendelser, svar på spørgeskemaer eller andre formularer, og anden kommunikation med Erhvervshusene;

Erhvervshusene behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

Erhvervshusene bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig (eksempelvis når du tilmelder dig et arrangement).

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden (og andre sites som vi driver) anvendes kun af Erhvervshusene og partnere. Erhvervshusene og partnere videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Erhvervshusene og partnere benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 3 år efter afvigelse/aktivitet. Herefter anonymiseres persondata, medmindre andre forløb forhindrer det.

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

  • Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har – i særlige tilfælde – ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk